Våra projekt

Se vad vi gjort genom åren

Yttre Renovering

Ny rivputs, balkongrenovering, fönsterrenovering, samt div. plåtarbeten

Balkongarbeten

Omgjutning balkonger med nya balkongräcken

Elite Hotel Adlon

Fasad-, fönsterrenovering och takarbeten.
Beställare AFA Fastigheter

Strand Hotel

Fasad-, fönsterrenovering, omgjutning terrasser och
takarbeten till privat fastighetsägare

Yttre renovering

Omputsning av fasad, gjutit om balkonger samt fönsterbyte till förening

Murningsentreprenad

Nyproduktion av 74 studentbostäder. Beställare John Mattson

Fasadrenovering

Ny rivputs, nytt tak, nyrenoverade fönster samt
nyrenoverade balkonger till Brf

Yttre renovering

Fasadrenovering med 5000 m2 rivputs, fönsterbyte, byte balkongräcken,
plåtarbeten till Bostadsrättsförening om 200 lägenheter

Brf Safiren 4

Yttre renovering

Fasad-, fönsterrenovering, omgjutning terrasser
och omläggning skiffertak till bostadsrättsförening

Kv. Pelarbacken
Mindre

Yttre renovering

Fasad- och balkongrenovering samt takarbeten
till privat fastighetsägare

BRF. Svedjelandet 1

Yttre renovering

Fönsterbyte, ny fasadputs, takrenovering samt omgjutning balkonger med nya balkongräcken.

BRF. Bergsmarken 3

Yttre renovering

Fasadrenovering, fönsterrenovering och omgjutning balkonger med nya balkongräcken.

Fasadrenovering

Nya fönster, nya balkonger med utökat djup och tilläggsisolering.

Kontakta oss

Total Fasad AB erbjuder en helhetslösning inom yttre renovering där vi ansvarar för hela entreprenaden från projektering till slutbesiktning.

08-30 10 25