tjänster

BRF. Bulten

Fasad

En investering för framtiden

Eftersom en fasadrenovering ofta rör sig om stora summor vill både vi och våra kunder att inga onödiga missförstånd uppstår. För att hjälpa våra kunder till den mest kostnadseffektiva lösningen, lämnar vi också olika förslag på utförande, där vi använder oss av vår långa erfarenhet i branschen.

Total Fasad utför fasadrenovering där vi knackar ner lös och bom puts, tvättar fasaden, lagar skador och färgar om fasaden med lämplig färg för underlaget.

Vid renovering av fasader med ny puts knackar vi ner den befintliga putsen. Alternativt så läggs ny puts utanpå befintliga putsen.

Tilläggsisolering

Total Fasad AB utför tilläggsisolering med såväl mineralullsskivor som andra typer av isolerings material. Vi arbetar med kända leverantörer som levererar isolerings system och metoder som är hållbara samt väl beprövade.

Murning & Putsning

Vi har stor kunskap och erfarenhet av många olika projekt inom mur & puts. Det vanligaste i dagens läge är beklädnadsmurning där fasaden kläs med en halvstensvägg utanpå den bärande stommen men vi har även erfarenhet av bärande stommar i tegel med väggar upp till ca 1 meter djupa.

Balkong

Balkongrenovering

Total Fasad utför både enklare renovering av balkonger och hel omgjutning av balkonger. I vissa fall kan även balkongerna utökas i storlek. I samband med omgjutning och eventuell förstoring samarbetar vi med konstruktörer som upprättar statiska beräkningar och konstruktionshandlingar.

Terrasser

Vi har stor erfarenhet av renoveringar av terrasser där befintlig betong och tätskikt m.m. rivs ner till konstruktionsbetongen. Utifrån gällande förutsättningar samråder vi tillsammans med erfarna plåtslagare, tätskiktsmontörer och konstruktörer för att komma fram till den bästa lösningen för det specifika projektet.

Balkongräcken

Total Fasad samarbetar tillsammans med ledande leverantörerna i branschens för såväl aluminium-räcken som smidesräcken. Ofta kommer vi med förslag på räcken till balkonger och terrasser som tidstypiskt och estetiskt passar bäst för fastigheten.

Fönster

Fönsterbyten

Vi tar hand om all gammal färg och kitt och bågarna slipas trä rena. Vi lagar även eventuella rötskador och gör de byten av bågar som behövs. Därefter är det åter dags för bågarna att kittas om, grundmålas och yt-målas. Så har ni gamla slitna träfönster, kontakta oss för offert innan ni beslutar er.

Vi utför fönsterbyten och renoveringar i Stockholm med omnejd och kan komma ut för besiktning på plats.

Sänk energiförbrukningen med modern byggteknik

Idag är en vanlig åtgärd för fastighetsägare att byta till energiglas. Målsättningen med denna åtgärd är att skapa bästa möjliga inomhusklimat till lägsta möjliga energiförbrukning och klimatpåverkan.

 

Tak & Plåt

I samband med att fasaden renoveras eller putsas om måste plåten ses över.
Vi byter fönsterbleck, stuprör, hängrännor med mer.

Takrenovering

Vi utför renovering av tak med utbyte av underlagspapp, strö- och bärläkt samt byte av plåttak, tegel- eller betongpannor.

Komplett lösning

Total Fasad byter ut uttjänta bandtäckta plåttak och kompletterar taken med snörasskydd, gångbryggor, takstegar samt övrig taksäkerhet.


Kontakta oss

Total Fasad AB erbjuder en helhetslösning inom yttre renovering där vi ansvarar för hela entreprenaden från projektering till slutbesiktning.

08-30 10 25