Fönster

.

Fönsterbyten

Vi tar hand om all gammal färg och kitt och bågarna slipas trärena. Vi lagar även eventuella rötskador och gör de byten av bågar som behövs. Därefter är det åter dags för bågarna att kittas om, grundmålas och yt-målas.
Så har ni gamla slitna träfönster, kontakta oss för offert innan ni beslutar er.
Vi utför fönsterbyten och renoveringar i Stockholm med omnejd och kan komma ut för besiktning på plats.

 

Sänk energiförbrukningen med modern byggteknik

Idag är en vanlig åtgärd för fastighetsägare att byta till energiglas. Målsättningen med denna åtgärd är att skapa bästa möjliga inomhusklimat till lägsta möjliga energiförbrukning och klimatpåverkan.

Fönsterbeklädnad

Fönsterbeklädnad kan vara ett alternativ till fönsterrenovering. Man kan då bevara den befintliga karmen och innerbågen, och tillverka en ny aluminiumbåge som monteras ihop med den befintliga innerbågen. Karmen bekläds och skyddas av nya aluminiumprofiler.

.