Fasad

.

En investering för framtiden

Eftersom en fasadrenovering ofta rör sig om stora summor vill både vi och våra kunder att inga onödiga missförstånd uppstår. För att hjälpa våra kunder till den mest kostnadseffektiva lösningen, lämnar vi också olika förslag på utförande, där vi använder oss av vår långa erfarenhet i branschen.

Fasadrenovering

Total Fasad utför fasadrenovering där vi knackar ner lös och bom puts, tvättar fasaden, lagar skador och färgar om fasaden med lämplig färg för underlaget.

Vid renovering av fasader med ny puts knackar vi ner den befintliga putsen. Alternativt så läggs ny puts utanpå befintliga putsen.

Tilläggsisolering

Total Fasad AB utför tilläggsisolering med såväl mineralullsskivor som andra typer av isolerings material. Vi arbetar med kända leverantörer som levererar isolerings system och metoder som är hållbara samt väl beprövade.

Murning & Putsning

Vi har stor kunskap och erfarenhet av många olika projekt inom mur & puts. Det vanligaste i dagens läge är beklädnadsmurning där fasaden kläs med en halvstensvägg utanpå den bärande stommen men vi har även erfarenhet av bärande stommar i tegel med väggar upp till ca 1 meter djupa.

Kvalitetsmaterial

För att uppnå hög kvalité och kostnadseffektiva murningsprojekt åt byggherren, går vi noga igenom bygghandlingarna tillsammans med tegelleverantörens konstruktörer för att komma fram till de bästa lösningarna för projektet.

Trygg fasadentreprenör

Vi har ett nära samarbete idag med bl.a. Wienerberger, Tegelbolaget samt Beijer Byggmaterial.

.